འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་1ཚེས་17ཉིན།
༄༅།།རྒྱལ་སའི་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་དུ་བསྐྱོད་ནས་ལོ་ངོ་སྟོང་གི་སྐུ་འདྲ་ལ་མཇལ་བ།

  འགོ་བརྗོད་གསར་འགྱུར།  

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།

མངའ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།